• Locate Us
  • Contact Form
  • Customer Service 24/7
  • Locate Us
  • Contact Form
  • Customer Service 24/7
  • Locate Us
  • Contact Form
  • Customer Service 24/7

Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat

Tỷ giá ngoại hối

Tiền tệ Mua Bán
USD Currency

USD

24,480

24,780

EUR Currency

EUR

26,403

27,224

JPY Currency

JPY

160.37

168.54

THB Currency

THB

679

698

 Currency

Tỷ giá đươc cập nhật Lần 3 27/02/2024 15:57:45

Hiển thị tất cả thông tin

Lãi suất tiền gửi (% p.a)

Sản phẩm Kỳ hạn USD THB VND
Tiền gửi không kỳ hạn - 0.00% 0.00% 0.30%
K Plus online account - 0.00% 0.00% 0.50%
1 Tháng 0.00% 0.00% 1.90%
3 Tháng 0.00% 0.00% 2.50%
6 Tháng 0.00% 0.00% 3.00%
Tiền gửi tiết kiệm/
Tiền gửi có kỳ hạn
12 Tháng 0.00% 0.00% 5.00%
24 Tháng 0.00% 0.00% 3.30%
36 Tháng 0.00% 0.00% 0.00%

Tỷ giá đươc cập nhật Lần 1 31/01/2024 09:56:11

Hiển thị tất cả thông tin

Lưu ý

1.Lãi suất công bố tại bản Công Bố Lãi Suất Tiền Gửi này được áp dụng đối với khoản tiền gửi dưới 70 tỷ VND.

2.Lãi suất áp dụng đối với khoản tiền gửi từ 70 tỷ VND trở lên sẽ được quyết định bởi KBank trong từng thời kỳ, với điều kiện là lãi suất đó sẽ không vượt quá trần lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

version=3