• Locate Us
  • Contact Form
  • Customer Service 24/7
  • Locate Us
  • Contact Form
  • Customer Service 24/7
  • Locate Us
  • Contact Form
  • Customer Service 24/7

Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat

Tỷ giá ngoại hối

Tiền tệ Mua Bán
USD Currency

USD

23,380

23,680

EUR Currency

EUR

25,231

26,053

JPY Currency

JPY

176.13

184.37

THB Currency

THB

680

700

Tỷ giá đươc cập nhật Lần 1 23/03/2023 08:33:55

Hiển thị tất cả thông tin

Lãi suất tiền gửi (% p.a)

Sản phẩm Kỳ hạn USD THB VND
Tiền gửi không kỳ hạn - 0.00% 0.00% 0.50%
1 Tháng 0.00% 0.00% 5.00%
3 Tháng 0.00% 0.00% 6.00%
6 Tháng 0.00% 0.00% 7.00%
Tiền gửi tiết kiệm/
Tiền gửi có kỳ hạn
12 Tháng 0.00% 0.00% 7.50%
18 Tháng 0.00% 0.00% 7.50%
24 Tháng 0.00% 0.00% 7.50%
36 Tháng 0.00% 0.00% 7.50%

Tỷ giá đươc cập nhật Lần 3 22/11/2022 17:27:35

Hiển thị tất cả thông tin
version=3