• Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Khoản vay bổ sung vốn lưu động
Khoản Vay>Khoản vay bổ sung vốn lưu động>Khoản vay bổ sung vốn lưu động

Khoản vay bổ sung vốn lưu động

​​​​​​​​​​​Tăng khả năng thanh khoản
Mở rộng ranh giới kinh doanhKhoản vay bổ sung vốn lưu động

Tăng khả năng thanh khoản 

Mở rộng ranh giới kinh doanh


Các đặc điểm chính

Money Droplet  

Tài trợ vốn lưu động để tăng cường cải thiện khả năng thanh khoản của doanh nghiệp

Money Calendar  

Quyền hoàn trả một phần hoặc toàn bộ trước ngày đáo hạn

Chi tiết khoản vay

Các loại hạn mức tín dụng

 • Hạn mức tín dụng tuần hoàn
 • Hạn mức tín dụng phi tuần hoàn

Tiền tệ

VNĐ, USD

Kỳ hạn

 • Đánh giá hàng năm
 • Thời hạn rút vốn: tùy thuộc vào chu trình luân chuyển tiền tệ trong kinh doanh

Lãi suất & Phí

Vui lòng liên hệ Giám đốc quan hệ khách hàng/ Trung tâm chăm sóc khách hàng để biết thêm thông tin chi tiết

Khách hàng mục tiêu

Tất cả các cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp và định chế, cơ quan chính quyền và tổ chức xã hội

Yêu cầu về giấy tờ hồ sơ

Vui lòng liên hệ Giám đốc quan hệ khách hàng/ Trung tâm chăm sóc khách hàng để biết thêm thông tin chi tiết