• Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Chuyển Tiền Đến Quốc Tế
Giao dịch quốc tế>Internation Remittance>Chuyển Tiền Đến Quốc Tế

Chuyển Tiền Đến Quốc Tế

Giúp bạn cập nhật chi tiết từng giao dịch vốn.Chuyển Tiền Đến Quốc Tế

Giúp bạn cập nhật chi tiết từng giao dịch vốn.


Các đặc điểm chính

Receive Money

Nhận chuyển tiền từ
đối tác thương mại
của bạn trên toàn cầu

Kết nối thông qua hệ thống ngân hàng
đối tác đáng tin cậy trên toàn
thế giới

An toàn Chính xác

An toàn - Chính xác

Nhận tiền vào tài khoản Kbank thông qua hệ điều hành tiêu chuẩn quốc tế

 
 

Ưu điểm vượt trội của sản phẩm

 • Dễ dàng cập nhật giao dịch chuyển tiền đến, giúp quản lý hiệu quả khả năng thanh khoản của công ty
 • Dịch vụ vượt trội cung cấp bởi Ngân hàng đẳng cấp thế giới

Phương thức đăng ký sử dụng

 • Vui lòng liên hệ chúng tôi qua số (84) 3821 8888, trò chuyện trực tiếp qua Live Chat hoặc trực tiếp đến chi nhánh Kbank để được hỗ trợ thêm.
 • Terms & Condition

Phí

  Phí Tiêu Chuẩn:

  Doanh nghiệp & Cá nhân người nước ngoài : 0.10% (tối thiểu VND72,000/USD3 - tối đa VND4,800,000/USD200) 
  Cá nhân Việt Nam: 0.05% (tối thiểu VND72,000/USD3 - tối đa VND4,800,000/USD200) 
  Nhận bằng tiền mặt: 0.20% (tối thiểu VND72,000/USD3 - tối đa VND4,800,000/USD200) 
  Điện phí (Phí tra soát hoặc phí khác): VND240,000 

  Lưu ý: Biu phí được tính và quy đổi da trên đồng VND/USD 

Lãi suất & phí

Yêu cầu về giấy tờ hồ sơ

 • Vui lòng liên hệ chúng tôi qua số (84) 3821 8888, trò chuyện trực tiếp qua Live Chat hoặc trực tiếp đến chi nhánh Kbank để được hỗ trợ thêm.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi phải chịu những khoản phí nào khi nhận tiền chuyển từ nước ngoài về?

Phí tiêu chuẩn USD và VND: (Đối với ngoại tệ khác, vui lòng gọi số (84) 3821 8888, trò chuyện trực tiếp hoặc liên lạc với nhân viên ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết)
Doanh nghiệp & Cá nhân người nước ngoài : 0.10%
Cá nhân Việt Nam: 0.05%
Bằng tiền mặt: 0.20% Lưu ý: a.) Tối thiểu VND 72,000 (tương đương USD 3)/Tối đa VND 4,800,000 (tương đương USD 200)
b.) Điện phí (Phí tra soát và phí khác): VND 240,000