• Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Tài trợ Bên Bán Hàng tại Kbank

​Tài trợ Bên Bán Hàng tại Kbank

Được kết hợp với Bên Mua (nhà tài trợ) và tài trợ cho khoản phải thuCác Đặc Điểm Chính

Import Pay  

Nhận khoản thanh toán ứng trước từ Ngân hàng đối với hóa đơn được chấp nhận hoặc xác nhận thanh toán từ Nhà Tài Trợ (Bên Mua)

Exchange  

Có thể nhận được tiền mặt ngay lập tức sau khi giao hàng hóa/dịch vụ

 
 

Chi tiết khoản vay

Loại hình tín dụng

 • Tài trợ sau khi giao hàng, khoản vay tuần hoàn ngắn hạn
 • Thời hạn vay tối đa lên đến 180 ngày

Đặc điểm sản phẩm

Với sự hỗ trợ từ Nhà Tài Trợ (Bên Mua), Bên Bán Hàng có thể nhận khoản thanh toán ứng trước từ Ngân hàng đối với khoản phải thu

Số tiền tối đa của khoản vay

Tùy thuộc vào nhu cầu vốn lưu động và lịch sử bán hàng với Nhà Tài Trợ

Lãi suất & Phí

Theo quy định của Ngân hàng

Khách hàng mục tiêu

Cá nhân hoặc pháp nhân là người bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho Nhà Tài Trợ (Bên Mua) đã được phê duyệt

Yêu cầu về chứng từ

 • Thư giới thiệu từ Nhà Tài Trợ (Bên Mua)
 • Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng hoặc Trung tâm chăm sóc khách hàng của KBank