• Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Giao dịch hối đoái (FX)
Hối đoái & nguồn vốn>Giao dịch hối đoái (FX)

Giao dịch ngoại hối (FX)

Giảm thiểu rủi ro tỷ giá một cách hiệu quả

Giao dịch ngoại hối (FX)

Giảm thiểu rủi ro tỷ giá hiệu quả


Các đặc điểm chính

Buy or Sell foreign currencies  

Giảm thiểu rủi ro ngoại hối

Rủi ro ngoại hối của bạn có thể được giảm thiểu và có thể dự đoán trước giá trị dòng tiền.

3 Settlement alternatives.  

Chủ động thời gian thanh toán

Ngày thanh toán linh hoat: hôm nay, ngày mai, v.v

Exchange rates trend analysis provided.  

Cung cấp thông tin về xu hướng và phân tích tỷ giá hối đoái.

Nghiên cứu thị trường giúp bạn dễ dàng ra quyết định.

Điều kiện giao dịch

Thông tin chi tiết về dịch vụ

Điều kiện

 • Khách hàng có thể thực hiện giao dịch ngoại hối dựa trên cơ sở thanh toán thực tế.
 • Giao dịch ngoại hối tuân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Terms & Condition