• Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Phát hành L/C nội địa

Phát hành L / C nội địa

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dịch vụ tài liệu hiệu quả cho giao
dịch địa phươngPhát hành L / C nội địa

Dịch vụ tài liệu hiệu quả cho giao dịch địa phương


Các đặc điểm chính

Air cargo delivery order  

L/C được phát hành và thương lượng thông qua mạng lưới KBank

Your mediator in collecting payments.  

L/C được phát hành nhanh chóng, ngay lập tức gửi tới đối tác thương mại của Quý khách nội địa

Điều kiện và Hồ sơ cần có

Điều kiện

 • Khách hàng phải có hạn mức tín dụng với ngân hàng
 • Khách hàng phải có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại ngân hàng bằng Việt Nam đồng hoặc đồng ngoại tệ

Yêu cầu về giấy tờ hồ sơ

 • Mẫu đơn đề nghị cấp thư tín dụng nội địa không hủy ngang  
 • Hợp đồng mua bán
 • Đơn đặt hàng
 • Hóa đơn chiếu lệ hoặc Xác nhận đặt hàng
 • Và các chứng từ khác (nếu có)