Tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Trung tâm chăm sóc khách hàng

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Trò chuyện trực tiếp

Men in the shadow and number one background

Tầm nhìn

KASIKORNBANK đặt mục tiêu trở thành tổ chức tài chính đổi mới, chủ động nhất và lấy khách hàng làm trung tâm, cung cấp dịch vụ tài chính đẳng cấp quốc tế và giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan kết hợp hài hòa công nghệ và tài năng.

Giá trị cốt lõi

Customer at Heart

Lấy khách hàng làm trung tâm

Agility

Linh hoạt

Collaboration

Hợp tác

Innovativeness

Đổi mới

Innovativeness

Chính trực​


Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat