• Accumulative Savings

Các đặc điểm chính

Start small  

Lãi Suất Hấp Dẫn 

An tâm tiết kiệm với KBank – Ngân hàng hàng đầu khu vực AEC.

Lãi suất
Short- or long-term  

Đầu Tư Linh Động

Chọn lựa kì hạn 6 hoặc 12 tháng cho tài khoản tiết kiệm kì hạn, tiện lợi hơn với chức năng gia hạn tự động.

Use as collateral  

Tối Giản Hóa Cuộc Sống

Chọn mở tài khoản Tiết kiệm tích lũy tại bất kì đâu, ngay trên ứng dụng ngân hàng di động K PLUS Vietnam.

 
 

Chiến Dịch Nổi Bật

Notification  

Gửi ngắn hạn – Siêu lãi suất


 

Đặc tính sản phẩm

 • Loại tiền tệ: Việt Nam Đồng (VNĐ)
 • Số tiền gửi ban đầu tối thiểu: 1,000,000 VNĐ
 • Kỳ hạn: 6 và 12 tháng 
 • Hình thức trả lãi: Ngày 25 hàng tháng
 • Tự động tái tục gốc và lãi vào ngày đến hạn
 • Cho phép nộp thêm gốc không giới hạn vào bất kỳ thời điểm nào (ngoại trừ 31 ngày cuối cùng trước ngày đến hạn)
 • Không cho phép rút một phần trước hạn, chỉ cho phép rút toàn bộ tiền gửi trước ngày đáo hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn

Điều kiện


Các câu hỏi thường gặp  

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào ?
 • Tiền lãi suất được tính dựa theo tiền gửi thực tế tại ngày đáo hạn*(% lãi suất đã thỏa thuận tại ngày gửi tiền/ 100)* số ngày gửi tiền/ 365.  
 • Tiền lãi sẽ được trả vào ngày đáo hạn. 
Tôi sẽ nhận mức lãi suất nào nếu rút tiền gửi trước ngày đáo hạn ?

Trong trường hợp rút trước thời hạn, khoản tiền rút sẽ được áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn vào ngày rút tiền gửi. 

Tài khoản này còn có các điều kiện nào khác nữa ?
 • Không cho phép rút trước hạn một phần. 
 • Có thể rút hết khoản tiền gửi trước ngày đáo hạn. Khách hàng phải thông báo cho ngân hàng biết trước và được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn với kỳ gửi tiền. 
 • Tiền gửi phát sinh thêm sẽ không được áp dụng. Khách hàng vui lòng mở tài khoản với kỳ hạn mới cho khoản tiền gửi phát sinh thêm. 
Khách hàng có thể kiểm tra/ truy vấn số dư tài khoản bằng cách nào ?
 • Đến chi nhánh của KBank Việt Nam. 
 • Liên hệ Tổng đài Trung tâm Dịch vụ Khách hàng KBank: (028) 3821 8888
 • Bất kỳ phương thức nào khác do KBank qui định vào từng thời điểm. 
Tôi phải làm gì trong trường hợp Thẻ Tiết Kiệm bị hỏng/mất ?

Trong trường hợp hỏng/mất, khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay cho KBank Việt Nam. Nếu khách hàng không thông báo kịp thời, KBank Việt Nam không chịu trách nhiệm khi Thẻ Tiết Kiệm bị sử dụng vào bất kỳ mục đích nào. 


Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat