• Lãi suất & phí

​​​

Tỷ giá ngoại hối

Tiền tệ Mua Bán
USD Currency

USD

25,240

25,488

EUR Currency

EUR

26,790

27,581

JPY Currency

JPY

161.04

169.14

THB Currency

THB

678

697

Tỷ giá đươc cập nhật Lần 1 23/04/2024 08:36:44

Hiển thị tất cả thông tin

Lãi suất tiền gửi (% p.a)

Sản phẩm Kỳ hạn USD THB VND
Tiền gửi không kỳ hạn - 0.00% 0.00% 0.30%
K Plus online account - 0.00% 0.00% 0.50%
1 Tháng 0.00% 0.00% 3.30%
3 Tháng 0.00% 0.00% 3.50%
6 Tháng 0.00% 0.00% 4.30%
Tiền gửi tiết kiệm/
Tiền gửi có kỳ hạn
12 Tháng 0.00% 0.00% 4.50%
24 Tháng 0.00% 0.00% 4.70%
36 Tháng 0.00% 0.00% 0.00%

Tỷ giá đươc cập nhật Lần 2 23/04/2024 12:42:36

Hiển thị tất cả thông tin

Lưu ý

1.Lãi suất công bố tại bản Công Bố Lãi Suất Tiền Gửi này được áp dụng đối với khoản tiền gửi dưới 70 tỷ VND.

2.Lãi suất áp dụng đối với khoản tiền gửi từ 70 tỷ VND trở lên sẽ được quyết định bởi KBank trong từng thời kỳ, với điều kiện là lãi suất đó sẽ không vượt quá trần lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Phí

Biểu phí Tiền gửi

1.4MB

Biểu Phí Dịch Vụ Tín Dụng Doanh Nghiệp

504KB

Biểu phí Chuyển tiền Trong nước

890KB

Biểu phí Tài trợ thương mại

1.3MB

Biểu phí K PLUS Việt Nam (Ngân hàng di động)

416KB

Biểu phí Sử dụng Dịch vụ KBank Connect (Ngân hàng Trực tuyến)

678KB

Biểu phí Đặc biệt KBank Connect (Ngân hàng Trực tuyến)

299KB

Điều khoản và Điều kiện Mở và Sử dụng Tài khoản

1.3MB

Historical deposit rate 2021-2024

Date

23 Tháng 4 Năm 2024

3.5MB

11 Tháng 4 Năm 2024

2.9MB

5 Tháng Tư 2024

2.9MB

Ngày 1 Tháng 4 Năm 2024

4.0MB

8 tháng 3 năm 2024

3.0MB

Ngày 1 tháng 3 năm 2024

3.1MB

31 tháng 1 năm 2024

2.9MB

22 tháng 1 năm 2024

3.1MB

11 Tháng 1 Năm 2024

3.0MB

22 Tháng 12 Năm 2023

3.9MB

09 Tháng Mười Một 2023

2.6MB

27 Tháng 11 Năm 2023

2.6MB

Ngày 1 Tháng 12 Năm 2023

2.8MB

15 Tháng 12 Năm 2023

3.2MB

20 Tháng 10 Năm 2023

3.7MB

2 tháng 10 năm 2023

2.6MB

22 Tháng Chín 2023

3.6MB

1 tháng 9 năm 2023

2.5MB

8 Tháng Chín 2023

2.6MB

14 Tháng Bảy 2023

2.2MB

25 Tháng Năm 2023

2.3MB

12 Tháng Sáu 2023

2.3MB

12 Tháng Năm 2023

3.1MB

03 Tháng Tư 2023

3.0MB

08 Tháng Năm 2023

2.9MB

31 Tháng Ba 2023

3.0MB

12 Tháng Mười 2022

2.9MB

23 Tháng Mười Một 2022

2.0MB

18 Tháng Một 2022

3.1MB

12 Tháng Mười Một 2021

1.2MB

19 Tháng Sáu 2023

2.4MB

4 Tháng Tám 2023

2.6MB

Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat