• Chuyển Tiền Đến Quốc Tế
Global Inward Global Inward

Chuyển tiền đến quốc tế

Giúp bạn được cập nhật chi tiết
từng giao dịch vốnChuyển Tiền Đến Quốc Tế

Giúp bạn được cập nhật chi tiết từng giao dịch vốn


Các đặc điểm chính

Global

Nhận tiền ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Ngay cả khi không có chi nhánh KBank ở quốc gia đó

Secure

An toàn. Chính xác.

Nhận tiền vào tài khoản Kbank thông qua hệ điều hành tiêu chuẩn quốc tế

 
 

Ưu điểm vượt trội của sản phẩm

  • Giúp bạn quản lý dòng tiền hiệu quả.
  • Dịch vụ vượt trội được cung cấp bởi Ngân hàng đẳng cấp thế giới.

Phương thức đăng ký sử dụng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số (84) 3821 8888, trò chuyện trực tiếp qua Live Chat hoặc trực tiếp đến chi nhánh Kbank để được hỗ trợ thêm.

Phí tiêu chuẩn

Doanh nghiệp & Cá nhân người nước ngoài : 0.10% (tối thiểu VND72,000/USD3 - tối đa VND4,800,000/USD200) 
Cá nhân Việt Nam: 0.05% (tối thiểu VND72,000/USD3 - tối đa VND4,800,000/USD200) 
Nhận bằng tiền mặt: 0.20% (tối thiểu VND72,000/USD3 - tối đa VND4,800,000/USD200) 

Điện phí (Phí tra soát hoặc phí khác): VND240,000 

Lưu ý:

Biểu phí được tính và quy đổi dựa trên đồng VND/USD

Yêu cầu về giấy tờ hồ sơ

  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số (84) 3821 8888, trò chuyện trực tiếp qua Live Chat hoặc trực tiếp đến chi nhánh Kbank để được hỗ trợ thêm.

Các câu hỏi thường gặp

Có thể chuyển tiền đến/ nhận tiền về từ quốc gia nào?
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số (84) 3821 8888, trò chuyện trực tiếp qua Live Chat hoặc trực tiếp đến chi nhánh Kbank để được hỗ trợ thêm
Tôi có thể chuyển tiền trong trường hợp xảy ra chiến tranh hoặc bất ổn chính trị không?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số (84) 3821 8888, trò chuyện trực tiếp qua Live Chat hoặc trực tiếp đến chi nhánh Kbank để được hỗ trợ thêm.


Tôi phải chịu những khoản phí nào khi nhận tiền chuyển từ nước ngoài về?

Doanh nghiệp & Cá nhân người nước ngoài : 0.10% (tối thiểu VND72,000/USD3 - tối đa VND4,800,000/USD200) 
Cá nhân Việt Nam: 0.05% (tối thiểu VND72,000/USD3 - tối đa VND4,800,000/USD200) 
Nhận bằng tiền mặt: 0.20% (tối thiểu VND72,000/USD3 - tối đa VND4,800,000/USD200) 

Điện phí (Phí tra soát hoặc phí khác): VND240,000 

Lưu ý: Biểu phí được tính và quy đổi dựa trên đồng VND/VND

Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat