Liên hệ với chúng tôiLiên hệ với chúng tôi


Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK –
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà Sun Wah, Số 115 Nguyễn
Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Black Telephone

(84) 28 3821 8888

email

VN_KBank@kasikornbank.com

Xem bản đồ
Google Map  
 

Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat