• Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Ban hành L/C nhập khẩu

Phát hành L/C nhập khẩu

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Phương thức thanh toán bảo
đảm và an toàn nhấtPhát hành L/C nhập khẩu

Phương thức thanh toán bảo
đảm và an toàn nhất


Ưu điểm chính

Get L/C number within 10 minutes, a copy within 5 hours.  

L/C được phát hành và thương lượng thông qua mạng lưới KBank

Quick & easy L/C issuance.  

L/C được phát hành nhanh chóng, ngay lập tức gửi tới đối tác thương mại của Quý khách trên toàn thế giới

Điều kiện và Hồ sơ cần có

Điều kiện

 • Khách hàng phải có hạn mức tín dụng với ngân hàng
 • Khách hàng phải có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại ngân hàng bằng Việt Nam đồng hoặc đồng ngoại tệ

Yêu cầu về giấy tờ hồ sơ