• Locate Us
  • Contact Form
  • Customer Service 24/7
  • Locate Us
  • Contact Form
  • Customer Service 24/7
  • Locate Us
  • Contact Form
  • Customer Service 24/7
  • Thông báo L/C xuất khẩu

Thông báo L/C xuất khẩu

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Thông báo L/C xuất khẩu nhanh
chóng cho khách hàngThông báo L/C xuất khẩu

Thông báo L/C xuất khẩu nhanh chóng cho khách hàng


Ưu điểm chính

aster export operations with 3-hour L/C issuance.  

Hãy yên tâm rằng bạn nhận được xác thực từ ngân hàng của chúng tôi

Nhận L / C xác thực sau khi ngân hàng nhận được L / C từ ngân hàng phát hành ra nước ngoài

Receive L/C copy by fax/e-mail  

Có thể chuẩn bị chứng từ xuất khẩu một cách nhanh chóng

Có thể yêu cầu bản sao L / C qua fax / email để chuẩn bị chứng từ xuất khẩu nhanh hơn