• Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Chuyển tiền đi

​​​Chuyển tiền đi

Chuyển tiền đến 
các đối tác thương mại của bạn 
thuận tiện và an toàn​

Chuyển tiền đi

Chuyển tiền đến 
các đối tác thương mại của bạn 
thuận tiện và an toàn​

Các đặc điểm chính

Transfer to 150+ countries

Chuyển tiền đến trên 150 quốc gia, 1.500 ngân hàng và 25.000 chi nhánh ngân hàng trên toàn cầu.

Chuyển tiền cho đối tác thương mại của bạn chính xác với chi phí hợp lý

Transfer to 150+ countries

Mạng lưới toàn cầu

Chuyển tiền thông qua đối tác đáng tin cậy trên toàn thế giới

 
 

Ưu điểm vượt trội của sản phẩm

 • Chuyển tiền cho đối tác kinh doanh của bạn một cách tiện lợi và an toàn
 • Dịch vụ đẳng cấp thế giới, bởi Ngân hàng đẳng cấp thế giới

Điều kiện

Phương thức đăng ký sử dụng

 • Vui lòng gọi số (84) 3821 8888, trò chuyện trực tiếp hoặc liên lạc với nhân viên ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết.
 • Terms & Condition

Phi

 • Phí tiêu chuẩn
 • USD và VND: (Đối với ngoại tệ khác, vui lòng gọi số (84) 3821 8888, trò chuyện trực tiếp hoặc liên lạc với nhân viên ngân hàng để biết
  thêm thông tin chi tiết)
  Phí chuyển tiền : 0.15%
  Phí OUR (do người chuyển chịu): VND 600,000
  Nếu chi phí thực tế cao hơn VND 600,000, số tiền cao hơn này sẽ do người chuyển chịu.
  Phí điều chỉnh/ Huỷ giao dịch: VND 240,000
  Bằng tiền mặt: 0.20%

  Lưu ý: a.) Tối thiểu VND 72,000 (tương đương USD 3)/Tối đa VND 4,800,000 (tương đương USD 200)
  b.) Điện phí: VND 240,000

Yêu cầu về giấy tờ hồ sơ

 • CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Có thể cần thêm chứng từ cho mỗi mục đích chuyển tiền riêng biệt, vui lòng gọi số (84) 3821 8888, trò chuyện trực tiếp hoặc liên lạc với nhân viên ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết

Các câu hỏi thường gặp

Tôi cần những gì khi tôi muốn chuyển tiền cho người nhận ra nước ngoài?

Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin ngân hàng hưởng như Swift Code, Fedwire, Sort Code, IBAN và Other, cũng như thông tin người nhận và các tài liệu hỗ trợ tùy theo mục đích gửi của bạn.

Mất bao lâu để người thụ hưởng nhận được tiền?

Điều này phụ thuộc vào thời gian làm việc của Ngân hàng thụ hưởng, múi giờ của mỗi quốc gia và phải tuân theo quy định riêng của mỗi quốc gia.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chuyển tiền vào sai tài khoản ?

Sau đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thu hồi số tiền đã được chuyển vào tài khoản sai. Tuy nhiên, hãy đảm bảo thông tin người nhận của bạn là chính xác trước khi chuyển tiền.

Có thể chuyển tiền đi nước ngoài bằng những ngoại tệ nào ?

Hiện tại có 5 loại tiền: USD, THB, VND, EUR, JPY