• Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Biên Nhận Tín Thác

Biên Nhận Tín Thác

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bổ sung vốn lưu động để nhập khẩu
nguyên vật liệu/hàng hóa.Biên Nhận Tín Thác

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bổ sung vốn lưu động để nhập khẩu nguyên vật liệu/hàng hóa.


Ưu điểm chính

Import first, pay later  

Nhập khẩu trước, thanh toán sau.

Bổ sung vốn lưu động để mua nguyên vật liệu/hàng hóa sản xuất hoặc bán trước khi hoàn trả cho ngân hàng vào ngày đáo hạn theo thỏa thuận.

Minimize foreign exchange risk  

Dễ dàng quản lý vòng quay thanh toán phù với lịc trả nợ khớp với kế hoạch kinh doanh của Quý khách theo điều kiện và điều khoản đã thỏa thuận

Exchange rate
 
 

Lưu ý:

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thông hiểu các tập quán thương mại quốc tế

Điều kiện chuyên môn

Chi tiết khoản vay

Thông tin chi tiết về dịch vụ

Vốn lưu động để tài trợ nhập khẩu bằng Việt Nam đồng và đồng ngoại tệ để mua hàng hóa từ nước ngoài phục vụ mục đích sản xuất hoặc kinh doanh

Lãi suất/ Phí

Theo quy định của ngân hàng

Giá trị vay vốn tối đa

Theo quyết định phê duyệt của ngân hàng

Thời hạn vay

Thời hạn vay tối đa tùy theo quyết định của Ngân hàng

Điều kiện

 • Khách hàng phải có hạn mức tín dụng với Ngân hàng
 • Khách hàng phải có tài khoản ký quỹ bằng Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ khác
 • Terms & Condition

Phương thức đăng ký sử dụng

 • Đơn đề nghị cấp Biên nhận ủy thác
 • Hóa đơn
 • Chứng từ vận chuyển
 • Mẫu đơn chuyển khoản quốc tế (trong trường hợp là tài khoản mở)
 • Terms & Condition