• Locate Us
  • Contact Form
  • Customer Service 24/7
  • Locate Us
  • Contact Form
  • Customer Service 24/7
  • Locate Us
  • Contact Form
  • Customer Service 24/7
  • Tỷ giá ngoại hối

Tỷ giá này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.​

​​

Tỷ giá ngoại hối

Tỷ giá đươc cập nhật Lần 1, 23/04/2024 08:36:44 Current rate
Ngoại tệTên ngoại tệMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán
USD Currency

USD

US Dollar 25,220 25,240 25,488
EUR Currency

EUR

Euro 0 26,790 27,581
JPY Currency

JPY

Japanese Yen 0 161.04 169.14
THB Currency

THB

Thai Baht 0 678 697

Tỷ giá đươc cập nhật Lần 1, 23/04/2024 08:36:44