• Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Tài Trợ Cho Bên Mua tại KBank

​Tài Trợ Cho Bên Mua tại KBank

Tài trợ vốn lưu động để mua hàng hóa & dịch vụCác Đặc Điểm Chính

Import Pay  

Chương trình cho vay tài trợ vốn lưu động độc quyền cho việc mua hàng với Bên Bán Hàng cụ thể

Exchange  

Tăng khả năng mua hàng và cải thiện dòng tiền

 
 

Chi tiết khoản vay

Loại hình tín dụng

 • Khoản vay tuần hoàn ngắn hạn
 • Thời hạn vay tối đa lên đến 180 ngày

Đặc điểm sản phẩm

 • Khoản vay tài trợ vốn lưu động cho việc mua hàng hóa/dịch vụ từ Bên Bán Hàng cụ thể được kiểm soát.
 • VND & USD

Số tiền tối đa của khoản vay

Tùy thuộc vào nhu cầu vốn lưu động và yêu cầu mua hàng với Nhà Tài Trợ

Lãi suất & Phí

Theo quy định của Ngân hàng

Khách hàng mục tiêu

Cá nhân hoặc pháp nhân là Đại Lý, Nhà Phân Phối hoặc Bên Mua của Nhà tài trợ (Bên Bán Hàng) đã được phê duyệt

Yêu cầu về chứng từ

 • Thư giới thiệu từ Nhà Tài Trợ (Bên Bán Hàng)
 • Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng hoặc Trung tâm chăm sóc khách hàng của KBank