• Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Nhờ thu xuất khẩu theo L/C

Nhờ thu xuất khẩu theo L/C

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cung cấp dịch vụ Nhờ thu bởi
chuyên gia thương mại đáng tin cậyNhờ thu xuất khẩu theo L/C

Cung cấp dịch vụ Nhờ thu bởi chuyên gia thương mại đáng tin cậy


Ưu điểm chính

Efficient document checking by professionals.  

Đội ngũ kiểm chứng từ giàu kinh nghiệm

Thông báo cho người thụ hưởng biết về mọi sai sót để đảm bảo thanh toán kịp thời

Export documents sent to issuing bank, same day.  

Xuất chứng từ gửi đến ngân hàng phát hành và theo dõi thanh toán

Ngân hàng của chúng tôi sẽ gửi chứng từ xuất khẩu theo L / C cho ngân hàng phát Sẽ được thông báo nhanh chóng ngay khi có yêu cầu

Keep your trade partners posted.  

Đảm bảo hạch toán đối tác kinh doanh

Trạng thái chứng từ, số tham chiếu và số chuyển phát sẽ được thông báo nhanh chóng ngay khi có yêu cầu

 
 

Lưu ý:

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thông hiểu các tập quán thương mại quốc tế

Yêu cầu về giấy tờ hồ sơ

Yêu cầu về giấy tờ hồ sơ

 • Giấy yêu cầu chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức thư tín dụng
 • Thư tín dụng
 • Các chứng từ khác theo yêu cầu của Thư tín dụng