Contact Us Contact Us

​​

Corporate / KBank Connect

KBank Connect

KBank Connect

Làm cách nào để truy cập KBank Connect?

Truy cập qua các kênh dưới đây:

Những thiết bị nào tương thích với KBank Connect?

Truy cập qua các thiết bị hỗ trợ bên dưới:

 • Máy tính bàn
 • Máy tính xách tay
 • Máy tính bảng
 • Điện thoại thông tin
Tôi nên làm gì nếu mật khẩu hoặc mã bảo mật bị khóa?

Mở khóa mã qua các kênh bên dưới:

 • ​Yêu cầu Đặt lại Mật khẩu thông qua người phụ trách KBank Connect của Quý khách
 • Tự mở khóa trên trang Đăng nhập KBank Connect
 • Liên hệ với Giám đốc quan hệ khách hàng hoặc nhân viên kinh doanh của Quý khách
 • Trung tâm hỗ trợ khách hàng (84) 28 3821 8888
Tôi phải làm gì nếu muốn thêm tài khoản hoặc thay đổi bất kỳ thông tin nào trên KBank Connect?

Yêu cầu hỗ trợ qua các kênh bên dưới:

 • Người phụ trách KBank Connect của Quý khách
 • Liên hệ với Giám đốc quan hệ khách hàng hoặc nhân viên kinh doanh của Quý khách
 • Trung tâm hỗ trợ khách hàng (84) 28 3821 8888

Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat