• Marketing Campaign & Promotion

​​​ ​​​
​​​

5/1/2024

“Về Nhà Mới - Hưởng Lãi Êm,


​hoàn 100% lãi suất 3 tháng đầu tiên”



Chi tiết Khuyến mại​
1. Dành cho khách hàng đăng ký Vay mua nhà KBank từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, giải ngân trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 và trả nợ đúng hạn.
2. Khách hàng phải được phê duyệt khoản vay và thanh toán khoản vay đúng hạn trong 3 tháng đầu tiên.
3. Hoàn 100% tiền lãi trong 3 tháng đầu tiên với tổng hoàn tiền tối đa 67.000.000 đồng và hỗ trợ phí thẩm định tài sản đảm bảo lên đến 5.000.000 đồng.
4. ​​Tiền hoàn sẽ được chuyển vào Tài khoản trực tuyến K PLUS của khách hàng. ​

Chi tiết gói vay xem tại đây​

Bạn quan tâm?
Hãy điền form để nhận tư vấn ngay:​​

​​

Câu hỏi thường gặp

Khách hàng đủ điều kiện

Theo Điều khoản và Điều kiện, Ngân hàng có quyền chỉ áp dụng Chương trình và Phần thưởng (như định nghĩa bên dưới) cho các đối tượng khách hàng do Ngân hàng quy định đáp ứng các điều kiện sau đây:

1.  Khách hàng đăng ký Gói vay mua nhà KBank trong thời gian từ ngày 1/5/2024 đến ngày 31/5/2024, giải ngân đến ngày 30/6/2024 và trả nợ đúng hạn.
2.  Khách hàng phải được phê duyệt khoản vay và trả nợ đúng hạn trong 3 tháng đầu tiên. Khách hàng phải có lịch sử tín dụng ở trạng thái bình thường, không trễ hạn thanh toán cho đến ngày hoàn tiền.

Việc đủ điều kiện để áp dụng Chương trình và Phần thưởng sẽ do Ngân hàng quyết định.​​​

Phần thưởng Chương trình và điều kện​

Phần thưởng Chương trình: phần thưởng của Chương trình như sau: ​
•​ Hoàn 100% tiền lãi khi thanh toán tiền lãi 3 tháng đầu với mức hoàn tiền tối đa 67.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu đồng) và Phí thẩm định tài sản đảm bảo, tối đa 5.000.000 đồng (bằng chữ: Năm Triệu Đồng) mỗi khách hàng.​
(Gọi chung là “Phần thưởng").

Điều kiện:
•  Chỉ dành cho 2​0 khách hàng đăng ký đầu tiên Gói vay mua nhà KBank trong Thời gian khuyến mại.​
•​  Mỗi khách hàng sẽ chỉ được nhận Phần thưởng 1 (một) lần trong Thời gian khuyến mại.
•​  Nếu khách hàng được hưởng nhiều hơn 1 chương trình khuyến mại trong cùng thời gian, khách hàng đồng ý và chấp thuận cho Ngân hàng liên hệ để cung cấp thêm thông tin chi tiết liên quan đến khuyến mại.
•​  Thông báo đủ điều kiện nhận Phần thưởng sẽ được gửi đến khách hàng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán nợ lần thứ 3 qua tin nhắn SMS theo số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng.
•​  Cách thức trao thưởng: Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản trực tuyến K PLUScủa Khách hàng đủ điều kiện.
•​  Thời gian trao thưởng: Ngân hàng chuyển tiền hoàn vào Tài khoản KPLUS trực tuyến của khách hàng theo thời gian như sau:
​​



​​ Ngày giải ngân đầu tiên Ngày trả nợ Ngày chuyển Phần thưởng
​1/5/2024 – 31/5/2024
Ngày 15 của tháng 6,7,8 năm 2024 ​Trong tháng 9/2024
1/6/2024 – 30/6/2024
Ngày 15 của tháng 7,8,9 năm 2024 Trong tháng 10/2024


•  Khách hàng đủ điều kiện sẽ bị loại khỏi danh sách nhận thưởng nếu tài khoản trực tuyến K Plus bị chấm dứt, đóng, không hợp lệ và/hoặc bị hủy trong suốt Thời gian Chương trình và/hoặc trước khi trao Phần thưởng.
•  Khách hàng đủ điều kiện sẽ bị loại khỏi danh sách nhận thưởng nếu vô hiệu hóa tài khoản K Plus trước ngày công bố thưởng.
•  Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm thông báo cho Khách hàng đủ điều kiện nếu Phần thưởng đạt đến giới hạn tối đa được phân bổ.
•  Ngân hàng có quyền loại bất kỳ Khách hàng đủ điều kiện nào tham gia Chương trình nếu Khách hàng đủ điều kiện đó đã nhận được Phần thưởng vượt quá số tiền giới hạn trong thời gian diễn ra Chương trình hoặc Ngân hàng xác định Khách hàng đủ điều kiện đó có khả năng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.​

Điều khoản và Điều kiện chung

•  Ngân hàng có quyền (i) từ chối yêu cầu của Khách hàng đủ điều kiện về bất kỳ thay đổi nào đối với Phần thưởng và (ii) thay đổi hoặc hủy toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Phần thưởng theo quyết định riêng của Ngân hàng tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
•  Việc trao thưởng phải được xác minh đủ điều kiện và danh tính của Khách hàng đủ điều kiện theo quy trình của Ngân hàng. Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu Ngân hàng xác định (theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình) rằng Khách hàng không đạt bất kỳ yêu cầu nào về Điều khoản và Điều kiện tham gia chương trình thì Ngân hàng có quyền thu hồi toàn bộ hoặc bất kỳ Phần thưởng nào hoặc giá trị của toàn bộ hoặc bất kỳ Phần thưởng nào từ Khách hàng đủ điều kiện đó. 
•  Khách hàng đủ điều kiện thừa nhận và đồng ý việc trao Phần thưởng có thể bị trì hoãn trong trường hợp bất khả kháng và Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ Khách hàng đủ điều kiện nào về bất kỳ thiệt hại nào trong những trường hợp này.
•  Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có nghĩa vụ pháp lý nếu thông tin liên hệ của Khách hàng đủ điều kiện không thể liên lạc được hoặc không hợp lệ.
•  Nội dung của Chương trình sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của Ngân hàng và các kênh truyền thông khác (nếu có).
•  Chương trình không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của Ngân hàng. Phần thưởng không thể kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mại và phần thưởng nào của chương trình khác của Ngân hàng.
•  Ngân hàng có quyền quyết định từ chối tặng hoặc hủy Phần thưởng cho bất kỳ Khách hàng đủ điều kiện nào nếu cung cấp thông tin bất hợp pháp, không rõ ràng hoặc không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào hoặc vi phạm quy định pháp luật hiện hành.
•  Ngân hàng có quyền từ chối yêu cầu tham gia chương trình nếu người tham gia không đủ điều kiện hoặc không tuân thủ các quy định hoặc điều kiện do Ngân hàng đặt ra.
•  Ngân hàng có quyền (i) hủy hoặc thu hồi ngay lập tức tất cả hoặc bất kỳ Phần thưởng nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng và (ii) có quyền yêu cầu khách hàng bồi thường tổn thất và thiệt hại nếu Ngân hàng phát bất kỳ gian lận nào trong Chương trình này.
•  Ngân hàng được miễn trừ trách nhiệm đối với các trường hợp thiệt hại, mất mát hoặc trách nhiệm pháp lý nào xảy ra từ phía Khách hàng đủ điều kiện trong phạm vi pháp luật cho phép.
•  Ngân hàng có thể liên hệ với Khách hàng đủ điều kiện qua số điện thoại/SMS/email đã đăng ký để biết thêm thông tin/làm rõ hoặc bổ sung hồ sơ nếu cần thiết.
•  Phần thưởng sẽ vô hiệu nếu bị pháp luật hạn chế hoặc cấm.
•  Khách hàng đủ điều kiện đồng ý rằng Ngân hàng có thể thu thập, xử lý và sử dụng hình ảnh và thông tin cá nhân của mình (bao gồm thông tin cá nhân của Khách hàng đủ điều kiện hoặc thông tin cá nhân của người khác được Khách hàng đủ điều kiện cung cấp cho Ngân hàng) để phục vụ mục đích quảng cáo, tiếp thị theo cách phù hợp với Chính sách Bảo mật của Ngân hàng, mà có thể truy cập được thông qua website của Ngân hàng, trong và sau khi kết thúc Thời gian khuyến mại trong phạm vi được pháp luật cho phép và được sự đồng ý của khách hàng.
•  Khách hàng đủ điều kiện sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế và phí liên quan nếu có (bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế thu nhập cá nhân) theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc nhận Phần thưởng theo Chương trình của Khách hàng đủ điều kiện. Bất kỳ chi phí nào khác không được bao gồm trong Điều khoản và Điều kiện sẽ thuộc trách nhiệm của Khách hàng đủ điều kiện.
•  Các Điều khoản và Điều kiện quản lý tài khoản và dịch vụ ngân hàng được áp dụng cùng với các Điều khoản và Điều kiện này.
•  Các Điều khoản và Điều kiện sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
•  Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định và/hoặc phán quyết của Ngân hàng về mọi vấn đề sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc.
•  Ngân hàng có toàn quyền chấm dứt chương trình bất cứ lúc nào hoặc sửa đổi, bổ sung bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào vào từng thời điểm mà không cần thông báo trước, trừ khi pháp luật hiện hành có quy định khác.
•  Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ K-Contact Center Việt Nam theo hotline (84) 28 3821 8888 hoặc NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Tòa nhà Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
•  Các Điều khoản và Điều kiện được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Anh và nội dung tiếng Việt thì nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.



Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat

< !--Google Tag Manager(noscript)-- >