• Marketing Campaign & Promotion

2/23/2023


Để tải ứng dụng K PLUS Việt Nam, vui lòng nhấp vào banner phía trên.​


“Ưu đãi đặc biệt dành cho Người bán hàng trực tuyến, nhận thanh toán thông qua ứng dụng K PLUS Vietnam để nhận thưởng tiền mặt lên đến 90,000 VND”
Các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 2 năm 2023

Khách hàng lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia chương trình hoặc đồng ý nhận bất kỳ lợi ích khuyến mại nào từ chương trình, thì được xem là Khách hàng đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sau đây (gọi là “Điều khoản và Điều kiện”).

1. Tên chương trình“Ưu đãi đặc biệt dành cho Người bán hàng trực tuyến, nhận thanh toán thông qua ứng dụng K PLUS Vietnam để nhận thưởng tiền mặt lên đến 90,000 VND. (“ Chương trình”).
 
2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mạiTài khoản trực tuyến K PLUS do NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (KBANK-HCMC) mở (“Ngân hàng”).

3. Khu vực áp dụng: Toàn quốc.

4. Thời gian khuyến mãi: từ ngày 23 tháng 2 năm 2023 đến hết ngày 23 tháng 03 năm 2023 (bao gồm cả 2 ngày này). Chương trình có thể kết thúc sớm hơn nếu tổng ngân sách đã hết.

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phần thưởng tiền mặt được ghi có vào tài khoản trực tuyến K PLUS của khách hàng.

6. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: tối đa  1,800,000,000 đồng (Bằng chữ: một tỷ tám trăm triệu đồng chẳn).

7. Khách hàng Hợp lệ: Để nhận thưởng tiền mặt ghi có vào tài khoản K PLUS Vietnam, khách hàng mới tải ứng dụng K PLUS Vietnam và mở tài khoản trực tuyến thành công bằng cách nhập mã giới thiệu "SCM1" hoặc các mã giới thiệu hợp lệ khác trong thời gian diễn ra chiến dịch. ( sau đây được gọi là “Khách hàng hợp lệ” hoặc “Khách hàng”).

8. Chi tiết về chương trình khuyến mãi:
   • Khách hàng hợp lệ là những người mở thành công tài khoản trực tuyến K PLUS để nhận;
      o Phần thưởng bước 1 trị giá 30,000 VND sẽ được ghi có vào tài khoản K PLUS trực tuyến của khách hàng sau khi mở tài khoản K PLUS trực tuyến thành công sử dụng mã giới thiệu “SCM1” khi đăng ký tài khoản K PLUS Vietnam. 
      o Phần thưởng tiền mặt bước 2 trị giá 60,000 VND được ghi có vào tài khoản K PLUS trực tuyến của khách hàng sau khi khách hàng sử dụng K PLUS Vietnam để nhận thanh toán hoặc chuyển khoản từ việc bán sản phẩm với ít nhất 5 lần giao dịch (tối thiểu 10,000 VND mỗi giao dịch) từ ngày 23 tháng 2 – 7 tháng 4 2023. 
      ​• Cách thức nhận thưởng: Phần thưởng tiền mặt sẽ được ghi có vào tài khoản K PLUS trực tuyến của khách hàng hợp theo điều khoản và điều kiện của chiến dịch. 
       Thời gian nhận thưởng: ​
       o Phần thưởng tiền mặt ở bước 1 sẽ được ghi có vào tài khoản K PLUS trực tuyến của khách hàng hợp lệ trong vòng 5-15 ngày làm việc sau khi mở tài khoản K PLUS trực tuyến thành công theo chương trình.
      o Phần thưởng tiền mặt ở bước 2 sẽ được ghi có vào tài khoản K PLUS trực tuyến của khách hàng hợp lệ trong những ngày sau đây: 24 tháng 3, 31 tháng 3, 7 tháng 4 và 11 tháng 4, khách hàng chỉ được nhận thưởng tiền mặt bước 2 một lần duy nhất. 
 

9. Điều khoản và Điều kiện Chung : ​
    •  Mỗi khách hàng hợp lệ chỉ có thể nhận thưởng tối đa 1 (một) lần cho cả 2 mục thưởng tiền mặt bước 1 và bước 2 với giá trị tối đa 90,000 VND sau khi đã mở thành công tài khoản K PLUS trực tuyến và đáp ứng điều kiện yêu cầu để nhận thưởng.​
​   • Khách hàng sẽ bị loại khỏi danh sách được hoàn tiền nếu đóng Tài khoản trực tuyến K PLUS trước ngày trao thưởng. 
   • Nội dung của chương trình sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và KOL (nếu có). ​
   • Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình, Quý khách hàng vui long liên hệ tổng đài Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để được hỗ trợ thêm, vui lòng gọi (​84) 28 3821 8888. 
   • Mọi quyết định của của Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến Chương trình, bao gồm cả kết quả Khách hàng nhận được khuyến mại trong Chương trình này là kết quả chính thức và cuối cùng. 
   • Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc phát hành bằng chứng về kết quả của Phần thưởng được trao cho Khách hàng. 
   • Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có thể theo quyết định riêng của mình từ chối trao hoặc rút Phần thưởng cho bất kỳ Khách hàng nào cung cấp thông tin bất hợp pháp, không rõ ràng hoặc không đầy đủ hoặc đã vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào​. 
   • Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có thể liên hệ với khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký với ngân hàng để biết thêm thông tin/làm rõ hoặc yêu cầu tài liệu bổ sung, nếu cần thiết. 
   • Khách hàng đồng ý rằng Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có thể sử dụng hình ảnh và thông tin cá nhân của mình để quảng cáo, khuyến mại trong và sau khi kết thúc Chương trình mà không cần thêm bất kỳ sự đồng ý nào từ Khách hàng. ​
   • Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế và phí liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế thu nhập cá nhân), nếu có, theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Khách hàng nhận được Phần thưởng từ chương trình này. 
   • Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Chương trình này, Ngân hàng và Khách hàng sẽ hợp tác để tìm ra giải pháp thỏa đáng. Nếu các bên không giải quyết được thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.  
   • Các Điều khoản và Điều kiện điều chỉnh tài khoản và dịch vụ ngân hàng được áp dụng cùng với các Điều khoản và Điều kiện này. 
   • Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có thể thay đổi các Điều khoản và Điều kiện theo thời gian. Các sửa đổi đó (nếu có) sẽ được thông báo hoặc đăng ký theo yêu cầu của luật hiện hành trước khi thực hiện. 
   • Các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình này được làm bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt / không thống nhất nào giữa tiếng Anh và tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi có sự khác biệt / không thống nhất đó​.​​​Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat