• Marketing Campaign & Promotion

12/1/2022

​Để tải ứng dụng K PLUS Việt Nam, vui lòng nhấp vào banner phía trên.

 

“TẢI VÀ ĐĂNG KÝ K PLUS VIETNAM, NHẬN THƯỞNG TIỀN MẶT CHÀO ĐÓN NĂM MỚI"


Các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ ngày 1 Tháng 12 năm 2022


Khách hàng lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia chương trình hoặc đồng ý nhận bất kỳ lợi ích khuyến mại nào từ chương trình, thì được xem là Khách hàng đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sau đây (gọi là “Điều khoản và Điều kiện”).


1. Tên chương trình: “Tải và đăng ký K PLUS Vietnam, nhận thưởng tiền mặt chào đón năm mới” (“Chương trình”).

2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Tài khoản trực tuyến K PLUS do NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (KBANK-HCMC) mở.

3. Khu vực áp dụng: Toàn quốc.

4. Thời gian khuyến mãi: từ ngày 01 Tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 (bao gồm cả 2 ngày này). Chương trình có thể kết thúc sớm hơn nếu tổng ngân sách đã hết.

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phần thưởng tiền mặt được ghi có vào tài khoản trực tuyến Trực tuyến K PLUS của khách hàng.

6. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 5,368,000,000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ Ba trăm Sáu mươi Tám Việt Nam đồng).

7. Đối tượng được khuyến mãi: Khách hàng mới tải ứng dụng K PLUS Việt Nam và đã mở thành công tài khoản trực tuyến K PLUS Việt Nam trên ứng dụng ( sau đây được gọi là “ Khách hàng hợp lệ ” hoặc “ Khách hàng ”).

8. Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi:
   • Khách hàng Hợp lệ là những người mở thành công tài khoản trực tuyến K PLUS trên ứng dụng ngân hàng để nhận được: 
      o ​​Phần thưởng tiền mặt trị giá 100,000 VND (Bằng chữ : Một trăm nghìn đồng) được ghi vào tài khoản trực tuyến K PLUS của khách hàng sau khi mở thành công tài khoản trực tuyến và nhập mã giới thiệu khi đăng ký K PLUS Việt Nam như KBANK9, LICHVIET9, mã bắt đầu với THX…., TR….., KCA….., KCB….., số điện thoại của Người giới thiệu, hoặc bất kỳ mã giới thiệu nào được cấp bởi các chương trình/sự kiện khuyến mại bởi KBank Vietnam​.
      o ​​Phần thưởng tiền mặt chào đón năm mới 2023 trị giá 100,000 VND (Bằng chữ : Một trăm nghìn đồng) được ghi vào tài khoản trực tuyến K PLUS của khách hàng sau đáp ứng một trong ba điều kiện sau:​​
       + Sinh vào ngày 23 của bất kỳ tháng nào trong năm.
       + số điện thoại được dùng để đăng ký tài khoản K PLUS Vietnam kết thúc bằng “23”.
       + ​Có số tài khoản vãng lai trên K PLUS Vietnam, hoặc số tài khoản ngân hàng liên kết với K PLUS Vietnam kết thúc bằng “23”.
* ​Phần thưởng tiền mặt bổ sung chỉ dành cho 10,000 khách hàng đầu tiền đủ điều kiện nhận thưởng được đề cập bên trên​.
   • Phần thưởng: Phần thưởng tiền mặt sẽ được chuyển vào tài khoản trực tuyến K PLUS của Khách hàng Hợp lệ.
   • Thời gian trao thưởng: Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản trực tuyến K PLUS của Khách hàng hợp lệ trong vòng 5 - 15 ngày làm việc ​sau khi mở tài khoản thành công trên ứng dụng K PLUS Việt Nam.

9. Điều khoản và Điều kiện Chung : ​
   • Mỗi Khách hàng Hợp lệ chỉ có thể nhận thưởng 01 ( một ) lần.
   • Chương trình áp dụng cho khách hàng mới tải ứng dụng K PLUS Việt Nam và đã mở thành công tài khoản trực tuyến K PLUS Việt Nam trên ứng dụng.
   • Khách hàng sẽ bị loại khỏi danh sách trao thưởng nếu đóng Tài khoản trực tuyến K PLUS trước ngày trao giải. 
   • Nội dung của chương trình sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông của KBANK-HCMC và những người dẫn dắt dư luận chủ chốt (KOLs). 
   • Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài KBANK-HCMC để được hỗ trợ thêm, vui lòng gọi (​84) 28 3821 8888. 
   • Mọi quyết định của KBANK-HCMC liên quan đến Chương trình, bao gồm cả kết quả Khách hàng nhận được khuyến mại trong Chương trình này là kết quả chính thức và cuối cùng. 
   • KBANK-HCMC chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc phát hành bằng chứng về kết quả của Phần thưởng được trao cho Khách hàng. 
   • KBANK-HCMC có thể theo quyết định riêng của mình từ chối trao hoặc rút Phần thưởng cho bất kỳ Khách hàng nào cung cấp thông tin bất hợp pháp, không rõ ràng hoặc không đầy đủ hoặc đã vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào​. 
   • KBANK-HCMC có thể liên hệ với khách hàng qua số điện thoại/ email đã đăng ký với ngân hàng để biết thêm thông tin / làm rõ hoặc yêu cầu tài liệu bổ sung, nếu cần thiết. 
   • Khách hàng đồng ý rằng KBANK-HCMC có thể sử dụng hình ảnh và thông tin cá nhân của mình để quảng cáo, khuyến mại trong và sau khi kết thúc Chương trình mà không cần thêm bất kỳ sự đồng ý nào từ Khách hàng. 
   • Khi KBANK-HCMC xét thấy cần thiết, ngân hàng có thể thay thế Phần thưởng bằng các quyền lợi khuyến mại khác có cùng giá trị nhưng không vượt quá giá trị Phần thưởng trong mọi trường hợp. 
   • Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế và phí liên quan ( bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế thu nhập cá nhân ) , nếu có, theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Khách hàng nhận được Phần thưởng từ chương trình này. 
   • Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Chương trình này, Ngân hàng và Khách hàng sẽ hợp tác để tìm ra giải pháp thỏa đáng. Nếu các bên không giải quyết được thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam​.  
   • Các Điều khoản và Điều kiện điều chỉnh tài khoản và dịch vụ ngân hàng được áp dụng cùng với các Điều khoản và Điều kiện này. 
   • KBANK-HCMC có thể thay đổi các Điều khoản và Điều kiện theo thời gian. Các sửa đổi đó (nếu có) sẽ được thông báo hoặc đăng ký theo yêu cầu của luật hiện hành trước khi thực hiện. 
   • Các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình này được làm bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt/ không thống nhất nào giữa tiếng Anh và tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi có sự khác biệt / không thống nhất đó.​​​


Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat